Nazwa postępowania:

Przygotowanie łodzi motorowej WARTA 3 do przeglądu technicznego statku żeglugi śródlądowej przeprowadzanej na podstawie art. 34j. Ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r.
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1568 ze zm.) oraz wykonanie takiego przeglądu
wraz z uzyskaniem orzeczenia technicznego
”.

Termin i godzina składania ofert: 27.05.2020 roku, godz. 11.00.

Termin i godzina składania otwarcia ofert: 27.05.2020 roku, godz. 11.30.