Termin i godzina składania ofert: 11.05.2020 do godz. 11.00

Termin i godzina otwarcia ofert: 11.05.2020 godz. 11.30