Termin i godzina składania ofert: 12.05.2020 r. do godz. 11.00

Termin i godzina otwarcia ofert: 12.05.2020 godz. 11.30