Nazwa postępowania: Wywóz nieczystości osadzających się na kratach wlotowych zespołów pompowych na stacjach pomp na terenie działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Termin i godzina składania ofert: 12.03.2020 r., godz. 11.00

Termin i godzina otwarcia ofert: 12.03.2020 r. godz. 11.30