Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.01.2020 roku do godz. 11.00

w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zlewni w Gorzowie Wlkp.

ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp., V piętro - sekretariat

Termin i godzina otwarcia ofert: 22.01.2020 roku godzina 11.30