Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej koniecznej do wykonania remontu zabudowy brzegowej typu ostrogi rzeki Warty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego- OPZ

Termin składania ofert upływa 20.10.2022 r. godz. 10:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.


Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresemhttps://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14586,Rzeka-Warta-w-km-107000-lewy-brzeg-Wykonanie-dokumentacji-technicznej-remont-zab.html