Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie zastawek na Kanale Dobrojewo w km 0+060  oraz na Kanale Stara Warta w km 33 + 180 usytuowanych na obszarze działania Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa 02.09.2022 r. godz. 10:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13954,Remont-budowli-pietrzacych-w-celu-zwiekszenia-zdolnosci-retencyjnej-Kanalu-Stara.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.