Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest  dzierżawa dwóch dystrybutorów filtrujących, podłączanych do sieci wodociągowej (z funkcją: woda gorąca, woda schłodzona, woda gazowana) dla siedziby Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. na okres 24 miesięcy wraz z kompleksową obsługą dzierżawionych dystrybutorów filtrujących poprzez wymianę filtrów, dostawę i montaż butli gazu CO2 dla wytwarzania wody gazowanej, serwis i naprawy w okresie użytkowania dystrybutorów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa: 26.05.22 r. godz. 9:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12417,Dzierzawa-dwoch-dystrybutorow-wody-pitnej-dla-siedziby-Zarzadu-Zlewni-w-Gorzowie.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.