Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych na czterech budowalch znajdujących się na Kanale Północnym Obry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 20.12.2021 r. o godz. 10.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10867,Roboty-remontowe-na-budowlach-pietrzacych-na-terenie-NW-Grodzisk-Wlkp.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.                                                                         Deklaracja dostępności