„Awaryjne udrożnienie rzeki Paklica w km 33+305 - 34+118 gm. Lubrza”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych rzeki Paklica
w km 33+305 – 34+118 gm. Lubrza pow. świebodziński w zakresie: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, zebranie wyhakowanych porostów roślinnych i ich utylizacja.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


Termin składania ofert upływa 15.11.2021 r. o godz. 10.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10157,Awaryjne-udroznienie-rzeki-Paklica-w-km-33305-34118-gm-Lubrza.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.