Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu wykonawczego naprawy urządzeń piętrzących na ternie Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp. tj:

  • zastawka betonowa na kanale Dobrojewo w km 0+060, m. Stare Polichno, gm. Santok,
  • zastawka betonowa na kanale Trzebiszewskim w km 6+040, m. Trzebiszewo, gm. Skwierzyna,
  • jaz na kanale Małym w km18+795, m. Białczyk, gm. Witnica,
  • zastawka betonowa na kanale Maszówek (Stara Warta) w km. 33+180, m. Bogdaniec,
    gm. Bogdaniec

wraz z kosztorysem inwestorskim.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert upływa 10.11.2021 r. o godz. 10.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10153,Kanaly-Dobrojewo-w-km-0060-Trzebiszewski-w-km-6040-Maly-w-km-18795-Stara-Warta-w.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.