Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wykonania rocznej kontroli obiektów budowlanych w NW  w Międzychodzie i  ZPH w Świerkocinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ  (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa 08.11.2021 r. o godz. 11.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10100,Wykonanie-okresowej-kontroli-rocznej-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych-na-.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.