1. Przedmiotem zamówienia wykonanie wraz z dostawą szandorów do zabezpieczenia 4 przejazdów wałowych na terenie NW Międzychód

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


  2. Termin składania ofert upływa 05.11.2021 r. godz. 12.00
  3. Dokumenty związane z postepowaniem dostepne są pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9950,Zakup-szandorow-do-zabezpieczenia-przejazdow-walowych-na-terenie-NW-Miedzychod.html

    

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej