1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlano-wykonawczego (bez uzyskania decyzji administracyjnych) zabezpieczenie wlotu do upustu dennego na Jeziorze Bukowieckim zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  2. Termin składania ofert upływa 05.11.2021 r. godz. 11.00
  3. Dokumenty związane z postepowaniem dostepne są pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9942,Zabezpieczenie-wlotu-do-upustu-dennego-na-Jeziorze-Bukowieckim-dokumentacja-proj.html

    

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej