1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych rzeki Paklica w km 33+305 – 34+118 gm. Lubrza pow. świebodziński w zakresie: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, zebranie wyhakowanych porostów roślinnych i ich utylizacja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Termin składania ofert upływa 23.09.2021 r. godz. 10.00
  3. Dokumenty związane z postepowaniem dostepne są pod adresem : https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9141,Awaryjne-udroznienie-rzeki-Paklica-w-km-33305-34118-gm-Lubrza.html

       Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej