Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis, badania techniczne i naprawa samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu będących na wyposażeniu Nadzoru Wodnego w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa: 19.04.2021 r. godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5273,Serwis-naprawa-i-przeglady-techniczne-samochodow-sluzbowych-pojazdow-i-sprzetu-b.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.