Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie elektryczne i energetyczne SEP  – Grupa 1 eksploatacja” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu".

 

Termin składania ofert upływa: 05.03.2021 godz.12.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4734,Szkolenie-elektryczne-i-energetyczne-SEP-Grupa-1-eksploatacja-POROZ281652021.html

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.