Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie – ewidencja księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych – przygotowanie jednostki do realizacji projektu, ewidencja księgowa realizacji projektu i prezentacja sprawozdawczości finansowej” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 27.09.2023 r. godz.12.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17640,Szkolenie-ewidencja-ksiegowa-projektow-finansowanych-z-funduszy-unijnych-przygot.html