Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie – Dotacje ze środków publicznych” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 09.11.2022 r. godz.9.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14820,SZKOLENIE-DOTACJE-ZE-SRODKOW-PUBLICZNYCH.html