Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie – Fundusze unijne – nowa perspektywa finansowa 2021-2027” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 07.11.2022 r. godz.9.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14792,SZKOLENIE-FUNDUSZE-UNIJNE-NOWA-PERSPEKTYWA-FINANSOWA-2021-2027.html