Przedmiotem zamówienia jest  „Szkolenie – Rozliczenie i realizacja projektów unijnych w systemie SL w obecnej perspektywie finansowej – SL2014” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 03.11.2022 r. godz.9.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14707,SZKOLENIE-ROZLICZENIE-I-REALIZACJA-PROJEKTOW-UNIJNYCH-W-SYSTEMIE-SL-W-OBECNEJ-PE.html