Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie – Fundusze europejskie i realizacja projektów w zakresie gospodarki wodnej” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 17.10.2022 r. godz. 9.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14485,SZKOLENIE-FUNDUSZE-EUROPEJSKIE-I-REALIZACJA-PROJEKTOW-W-ZAKRESIE-GOSPODARKI-WODN.html