Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie – ustawa o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 23.09.2022 r. godz.12.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14094,SZKOLENIE-USTAWA-O-FINANSACH-PUBLICZNYCH-I-O-ODPOWIEDZIALNOSCI-ZA-NARUSZENIE-DYS.html