Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie – tworzenie i rozliczanie planów finansowych w ujęciu memoriałowym i kasowym w aspekcie źródeł finansowania” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 23.09.2022 r. godz.12.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14093,SZKOLENIE-TWORZENIE-I-ROZLICZANIE-PLANOW-FINANSOWYCH-W-UJECIU-MEMORIALOWYM-I-KAS.html?sid=1dcbbeb818e550c797a918b093d808ca