Przedmiotem zamówienia jest Szkolenie specjalistyczne –  obsługa i konserwacja suwnic ogólnego i specjalnego przeznaczenia” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Termin składania ofert upływa: 08.10.2021 r. godz.10.00.

 

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9394,Szkolenie-specjalistyczne-obsluga-i-konserwacja-suwnic-ogolnego-i-specjalnego-pr.html