Przedmiotem zamówienia jest „ Szkolenie z obszaru kontroli zarządczej –  przeciwdziałanie korupcji” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Termin składania ofert upływa: 27.09.2021 r. godz.10.00.

 

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r9153,Szkolenie-z-obszaru-kontroli-zarzadczej-przeciwdzialanie-korupcji.html