Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie specjalistyczne – kurs prawo jazdy kat.B+E dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Termin składania ofert upływa: 10.09.2021 r. godz.10.00

 

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8768,Szkolenie-specjalistyczne-kurs-prawo-jazdy-katBE.html