Przedmiotem zamówienia jest „Szkolenie specjalistyczne – kierowanie samochodem w trudnych warunkach terenowych” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Termin składania ofert upływa: 20.08.2021 r. godz.10.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8375,Szkolenie-specjalistyczne-kierowanie-samochodem-w-trudnych-warunkach-terenowych.html