Informacja o postępowaniu przetargowym wraz z załącznikami znajduję się pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4292,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-ZZ-w-Kole-Topiec.html

Oferty należy składać w formie elektronicznej.