Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – PO-1-2023.