Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – PO-4-2021.