Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wartości jednostkowej powyżej 1200 zł – P-1-2021.