Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia obwodów rybackich - akt uchylony rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2021 r. uchylającym rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2020 r zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie obwodów rybackich

 


 

Rozporządzenie nr 24/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.

 


 

Opis obwodów rybackich na podstawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w brzmieniu określonym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.

 


 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


   

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


   

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


 

 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

                                                                                                                                          w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz.1189, Nr 115 poz. 1229) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Warty oraz określa ich nazwę, numer i granice.
Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

 

Granicę obwodu rybackiego:

1.  w ujściu cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez:
o punkty położone na zbiegu linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią lewego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi oraz linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią lewego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi - w przypadku cieku będącego lewobrzeżnym dopływem albo o punkty położone na zbiegu linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią prawego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi oraz linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią prawego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi - w przypadku cieku będącego prawobrzeżnym dopływem;
2. w miejscu wpływu do jeziora cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez punkty położone na zbiegu linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią brzegu jeziora, do którego wymieniony cieku wpływa oraz linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią brzegu jeziora, do którego wymieniony ciek wpływa;
3.  w miejscu wypływu z jeziora cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez punkty położone na zbiegu linii brzegu jeziora, z którego wymieniony ciek wypływa, z linią lewego brzegu wymienionego cieku oraz linii brzegu jeziora, z którego wymieniony ciek wypływa, z linią prawego brzegu wymienionego cieku.

 

§ 3.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

 

 

                                                                                                                                                                                   dyrektor RZGW w Poznaniu

                                                                                                                                                                                           Janusz Wiśniewski

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie wraz z załącznikiem:
pobierz plik w formacie PDF

%MCEPASTEBIN%