Dokumenty związane z postępowaniem tj. ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28383