Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Również te, które zostały zlikwidowane w ciągu roku 2020 oraz te, które nie podjęły nowej uchwały do końca 2020 roku.

Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r.

WAŻNE!

W przypadku przyjęcia uchwały przez radę gminy, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do dnia 31 grudnia 2020 r. to należy przedstawić stan realizacji KPOŚK dla aglomeracji wyznaczonej tą uchwałą nawet w przypadku, gdy nie jest ona opublikowana we właściwym dzienniku urzędowym województwa.

Natomiast jeżeli aglomeracja nie została wyznaczona uchwałą rady gminy do końca 2020 roku to należy przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę sejmiku województwa bądź rozporządzenie wojewody.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich do dnia 28 lutego 2021 r.

 

Adres do korespondencji:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

 

Edytowalne wersje elektroniczne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do zapoznania się z plikiem zawierającym najczęściej zadawane pytania (FAQ), który będzie na bieżąco uzupełniany.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel.: 61 85 67 713, 61 85 67 794 oraz 61 85 67 784.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Ankieta sprawozdawcza dostępna jest poniżej.

Można ją również pobrać bezpośrednio ze strony BIP Wód Polskich.

 

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2020:

Sprawozdanie Z KPOŚK za rok 2020

Klauzula RODO - sprawozdanie Z KPOŚK za rok 2020

FAQ – często zadawane pytania