W siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w dniu 15 kwietnia 2019 roku, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o dotyczące podjęcia współpracy w zakresie prowadzonych przez PSG sp. z o.o inwestycji, budowy sieci gazowej w Polsce.


Ze strony Wód Polskich w spotkaniu uczestniczyła Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda, Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Grażyna Husak-Górna oraz Kierownik Wydziału Zgód Wodnoprawnych Paulina Korcz-Olejniczak.


Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali m.in. Doradca Prezesa ds. Rozwoju Rynku Janusz Sidor oraz dyrektorzy Oddziałów Zakładów Gazowniczych w Łodzi, Zabrzu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu.


Pan Janusz Sidor przedstawił nałożony na Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przez Rząd RP, plan działań inwestycyjnych dotyczący zgazyfikowania ponad 300 gmin w ciągu najbliższych 3 lat oraz zaznaczył, że wiele z tych inwestycji przechodzi przez cieki i kanały będące we władaniu PGW Wody Polskie. Stąd PSG sp. z o.o złożyła do PGW Wody Polskie liczne wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, uzgodnień środowiskowych, prawa dysponowania gruntem, dot. uzgodnień technicznych, itp. W trakcie spotkania omówiono problematykę złożonych wniosków oraz wskazano najczęściej występujące braki i błędy w składanych dokumentacjach.

PSG Spotkanie GHG 15