Sytuacja hydrometeorologiczna panująca od jesieni ubiegłego roku sprawiła, że kanały obrzańskie są wypełnione po brzegi. Ze względu na nasycenie wodą zlewni i utrzymujący się wysoki poziom wody w kanale Obry w kilku miejscach w gminie Kościan woda przelała się przez wały. W dniu 16 lutego br. na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym zadecydowano o niezwłocznym podjęciu działań z wykorzystaniem zasobów straży pożarnej. 

W sobotę, 17 lutego br. stan kanałów od jazu w Gryżynie w kierunku Jurkowa i Kurzej Góry za pomocą dronów monitorowali strażacy z Poznania. W ramach zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o wzmocnieniu workami z piaskiem wałów w trzech miejscach w okolicy Gryżyny. Pracownicy Wód Polskich włączyli się do działań, również monitorując teren za pomocą drona, dodatkowo kontrolując szczelność zapory czołowej i zapór bocznych zbiornika Wonieść. 

Z powodu zalania zamknięto również drogę z kościańskiego Gurostwa do Nielęgowa oraz pomiędzy Nielęgowem i Gryżyną. W związku z powyższą sytuacją, od niedzielnego poranka tj. 18 lutego br., strażacy z PSP w Kościanie wraz z okolicznymi jednostkami OSP zabezpieczali najbardziej zagrożone miejsca. Na miejscu pracowało ok. 70 osób. Szczególnym monitoringiem objęto również zbiornik wodny Wonieść retencjonujący wody spływające w kierunku Kościana. W działaniach uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich, nadzorując układnie worków. Na miejscu obecni byli: Dyrektor RZGW w Poznaniu Bogumił Nowak, Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu Artur Grześkowiak, Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie Marcin Waligóra, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Hubert Józefowski oraz operator drona Błażej Waligórski. 

W dniu 19 lutego br. pracownicy Wód Polskich ponownie udali się na miejsce, by obejść wały, sprawdzić stan zapory czołowej i bocznych zbiornika Wonieść. Zdecydowano również o przygotowaniu stawów w Wojnowicach na przechwycenie dodatkowej ilości wody. 

Za pomocą drona monitorujemy sytuację na wałach przeciwpowodziowych oraz zbiorniku Wonieść. Obserwujemy poziom wód w trybie ciągłym.

 

 


Aktualizacja z dnia 20.02.2024 r. 

Zbiornik Wonieść został napełniony do stanu maksymalnego – sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od jego powstania. Ze względu na powyższe, stwierdzono przesiąki wody w skarpie oraz stopie skarpy zapory czołowej od strony odpowietrznej. Dzisiaj tj. 20.02.2024 r. rozpoczęto prace polegające na dociążeniu stopy skarpy oraz samych skarp, za pomocą worków z piaskiem, które układane są na geowłókninie w celu zapobieżenia przebiciu hydraulicznemu w miejscach, które zostały wytypowane przez pracowników Wód Polskich.

Jednocześnie – w celu zmniejszania napływu wody do zbiornika Wonieść trwa zalewanie stawów rybnych w Wojnowicach.

Wzmacniane są również wyrwy na lewym wale przeciwpowodziowym Kościańskiego Kanału Obry. Ze względu na brak możliwości poruszania się po wałach, worki z piaskiem dostarczane są za pomocą łodzi. Usuwane są zatory powyżej Kościana.

Na miejscu pracuje około 116 osób. Działania na zaporze czołowej zbiornika Wonieść wykonywane są przy udziale: Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Centralnego Odwodu Operacyjnego, PSP Kościan oraz OSP z powiatu kościańskiego.

Prace nadzorują pracownicy PGW Wody Polskie tj. Hubert Józefowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZZ Poznań oraz Błażej Waligórski – Główny Specjalista Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji RZGW Poznań. Na miejscu obecni są również: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu Artur Grześkowiak.

Za pomocą drona monitorujemy sytuację na wałach przeciwpowodziowych oraz zbiorniku Wonieść. Obserwujemy poziom wód w trybie ciągłym.

 

 

W działaniach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Kościańskim Kanale Obry uczestniczyli również pracownicy Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz pracownik Nadzoru Wodnego Kościan, którzy usunęli zator w cieku z powalonego drzewa. Ponadto uzupełnili ubytki oraz zabezpieczyli dziury bobrowe w wałach. 

 


 Aktualizacja z dnia 21.02.2024 r. 

Działania na zaporze czołowej zbiornika Wonieść są w dalszym ciągu kontynuowane. Na miejscu układanie worków nadzorują pracownicy Wód Polskich. Łącznie ułożono 32 tys. (700 ton) worków z piaskiem. W celu zmniejszania napływu wody do zbiornika Wonieść trwa zalewanie stawów rybnych w Wojnowicach. Został również zwiększony zrzut wody ze zbiornika.

Dzisiaj na zaporze czołowej zbiornika Wonieść pojawiła się wojewoda wielkopolski Agata Sobczyk. Na miejsce przybył również starosta kościański Henryk Bartoszewski, wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła oraz burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz.

 My cały czas monitorujemy to miejsce, jesteśmy w ciągłym kontakcie z osobami, które je nadzorują. Uspokajam, że ta sytuacja w tej chwili nie jest już aż tak niebezpieczna. Ale oczywiście wymaga ciągłego monitoringu. Specjaliści z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej cały czas nadzorują to miejsce. Wiemy o tym, że musi być ono pod ścisłą obserwacją tak naprawdę aż do kwietnia. Nasze zaangażowanie może jest więc nawet na wyrost, ale jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa dotyczące tych okolic są dla nas priorytetowe – podkreślała wojewoda Agata Sobczyk.

Za pomocą drona monitorujemy sytuację na wałach przeciwpowodziowych oraz zbiorniku Wonieść. Obserwujemy poziom wód w trybie ciągłym.

 napełniane stawy Wojnowice

 Napełniane stawy w Wojnowicach, fot. Wody Polskie 

 

{gallery}woniesc{/gallery}

 


 

Aktualizacja z dnia 22.02.2024 r. 

Wczoraj tj. 21.02.2024 r. około godziny 19:00 zakończyły się prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem prawobieżnej części zapory zbiornika Wonieść. Łącznie do zabezpieczenia przesiąków wykorzystano około 700 ton piasku. Dzisiaj przeprowadziliśmy m.in. monitoring zapór bocznych zbiornika. Po konsultacjach ze Starostą Kościańskim wystąpiliśmy do Dyrektora Spółek Wodnych z prośbą o przytrzymywanie wody spływającej rowami z rejonu Racotu.

ZaporaWoniesc skonczone Zapora 3 

Zabezpieczona zapora czołowa zb. Wonieść, fot. Wody Polskie

 

Pracownicy Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego ZZ Poznań oraz pracownicy Nadzoru Wodnego Kościan w dalszym ciągu monitorują Kanał Mosiński, na bieżąco usuwając przeszkody.  

KanałMosinskiMonitoring2 Kanał Mosiński Monitoring 

 Monitoring na Kanale Mosińskim, fot. Wody Polskie

 

Wysokie stany wody obserwowane są również na terenie Zarządu Zlewni Gorzów Wlkp., m.in. na rzece Obrze i na jeziorze Zbąszyńskim. Pracownicy Nadzoru Wodnego Nowy Tomyśl monitorują cieki, pozostając w bieżącym kontakcie z Urzędem Gminy Zbąszyń.

 dron Ug Zbąszyń2 dron UGZBąszyń

fot. Urząd Gminy Zbąszyń