Obecna sytuacja w regionie wodnym Warty ulega powolnej stabilizacji: notowane opady deszczu były niewielkie (minionej doby poniżej 1 mm), o charakterze przelotnym. Stany wody nadal  układają się głównie w strefie stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych, jednakże na Warcie i jej dopływach powyżej zbiornika Jeziorsko oraz na Prośnie obserwujemy ich stopniowy spadek. Z kolei na środkowej i dolnej Warcie, która jest odbiornikiem wód z całej zlewni obserwujemy dalszy wzrost stanów wody. Szczególnie jest to widoczne na ujściowym odcinku, gdzie sumę odpływu z regionu wodnego Warty i regionu wodnego Noteci spowalniają wysokie stany na Odrze. W efekcie na Warcie w Kostrzynie n. Odrą od przeszło dwóch tygodni obserwujemy wzrost stanów, które przekroczyły poziom alarmowy:

stanywodywartywkostrzynie

Stany wody rz. Warty w Kostrzynie n. Odrą. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB.

 

W minionym tygodniu swoją rolę wzorcowo spełniły nasze dwa największe zbiorniki wodne: Poraj i Jeziorsko na Warcie, które odpowiednio przygotowane dysponowały rezerwą do przejęcia nadwyżki wody.

W wypadku zbiornika Poraj mieliśmy do czynienia z redukcją dynamicznej fali wezbraniowej. W szczytowym momencie średni dobowy dopływ do zbiornika wynosił 19,7 m3/s przy odpływie zadysponowanym 6,3 m3/s osiągając 68% redukcję przepływu. Tak wysoką redukcję przepływu uzyskano dzięki wykorzystaniu wcześniej przygotowanej pojemności (poniżej NPP) i pojemności powodziowej (powyżej NPP) – zbiornik napełnił się przeszło 5,3 mln m3 wody. Analiza warunków hydrometeorologicznych, prognoz IMGW oraz wiedza i doświadczenie pracowników pozwoliła na bezpieczną pracę zbiornika, który obecnie bezpiecznie odbudowuje swoją pojemność powodziową.

hydrogram Poraj1

Zbiornik Poraj – hydrogramy dopływu i odpływu średniodobowego. Źródło: Opracowanie własne.

 

Hydrogram Poraj2

Zbiornik Poraj – zmiany poziomu piętrzenia i objętości. Źródło: Opracowanie własne.

 

Z kolei na zbiorniku Jeziorsko w szczytowym momencie średni dobowy dopływ do zbiornika wynosił 129,4 m3/s przy odpływie zadysponowanym 74,0 m3/s. Osiągnięto ponad 42% redukcję przepływu dzięki napełnieniu zbiornika przeszło 52 mln m3 wody, przy zwiększeniu poziomu wody w zbiorniku o niecałe 2 metry. Na podstawie analizy warunków hydrometeorologicznych w zlewni Warty powyżej i poniżej zbiornika, a także prognoz IMGW-PIB podjęliśmy decyzję o bezpiecznym zwiększeniu odpływu – dzięki temu spowolnimy jego napełnianie i uzyskamy bezpieczny bufor objętości na nadchodzące miesiąca.

Hydrogram Jeziorsko1

Zbiornik Jeziorsko – hydrogramy dopływu i odpływu średniodobowego. Źródło: Opracowanie własne.

Hydrogram Jeziorsko2

Zbiornik Jeziorsko – zmiany poziomu piętrzenia i objętości. Źródło: Opracowanie własne.

 

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na poniższych stacjach wodowskazowych (dane z godzin porannych 16.02.2024):

- rz. Warta, wodowskaz Mstów – o 20 cm (tendencja spadkowa);

- rz. Warta, wodowskaz Bobry – o 3 cm (tendencja spadkowa);

- rz. Warta, wodowskaz Pyzdry – o 6 cm (stabilizacja);

- rz. Warta, wodowskaz Śrem – o 25 cm (stabilizacja);

- rz. Warta, wodowskaz Poznań – o 4 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Warta, wodowskaz Oborniki – o 20 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Warta, wodowskaz Wronki – o 31 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Warta, wodowskaz Skwierzyna – o 33 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Warta, wodowskaz Santok – o 40 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Warta, wodowskaz Gorzów Wlkp. – o 46 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Oleśnica, wodowskaz Niechmirów – o 6 cm (tendencja spadkowa);

- rz. Grabia, wodowskaz Łask – o 11 cm (tendencja spadkowa);

- rz. Grabia, wodowskaz Grabno – o 8 cm (tendencja spadkowa);

- rz. Ner, wodowskaz Dąbie – o 35 cm (stabilizacja);

- rz. Kiełbaska Duża, wodowskaz Kościelec – o 12 cm (niewielka tendencja spadkowa);

- rz. Czarna Struga, wodowskaz Trąbczyn – o 15 cm (tendencja spadkowa);

- rz. Prosna, wodowskaz Bogusław – o 17 cm (tendencja spadkowa);

 

Z kolei stany alarmowe zostały przekroczone na następujących wodowskazach:

- rz. Warta, wodowskaz Kostrzyn nad Odrą – o 30 cm (tendencja wzrostowa);

- rz. Swędrnia, wodowskaz Dębe – równy alarmowemu (tendencja spadkowa).

- Kanał Mosiński, wodowskaz Kościan – o 16 cm (stabilizacja);

- rz. Obra, wodowskaz Bledzew – o 42 cm (wahania);

 

Współpracujemy z władzami i służbami, działamy w terenie

W środę 14 lutego Wojewoda Wielkopolska zwołała posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówiona została na nim aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie województwa. W spotkaniu wziął udział m.in. Dyrektor RZGW w Poznaniu Bogumił Nowak, który przedstawił informacje o stanie wałów przeciwpowodziowych, pracy zbiornika Jeziorsko w ostatnich tygodniach oraz scenariusze przejścia fali wezbraniowej na Warcie. 

428122378 814227314079324 2701067712070545762 n

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, fot. WUW w Poznaniu

W dniu 16 lutego odbyło się kolejne spotkanie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, poświęcone sytuacji hydrologicznej w rejonie Kościana i Krzywinia, gdzie omówione zostały scenariusze przejścia wezbrania w obrębie kanałów obrzańskich.

 

Sytuacja hydrologiczna w regionie wodnym Warty jest cały czas monitorowana. Pracownicy PGW WP RZGW w Poznaniu wraz z eksploatatorami na bieżąco kontrolują stan cieków i stan obiektów z jednoczesnym usuwaniem powstających zatorów na jazach i innych obiektach wskutek spływu wysokich wód.

 NWielun brak drożności jaz m.Skrzynno 1a przed

Jaz w m. Skrzynno, brak drożności (przed)

NWielun brak drożności jaz m.Skrzynno 1b po

Jaz w m. Skrzynno, udrożniony jaz (po)

 

 


Przypominamy, że w Wodach Polskich uruchomiony został całodobowy telefoniczny numer dyżurny 22 470 10 01, mający na celu zapewnienie całodobowego monitoringu zagrożeń, wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na potrzeby raportowania, wymiany informacji oraz zgłaszania incydentów, zdarzeń oraz sytuacji kryzysowych w PGW Wody Polskie KZGW aktualny pozostaje adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer dyzurny 2661x525