Sytuacja na zbiorniku Środa, na wysokości kąpieliska w Środzie Wielkopolskiej.

Na postawie otrzymanej informacji od Prezesa Koła 130 Środa Wielkopolska Polskiego Związku Wędkarskiego o wystąpieniu zjawiska śniętych ryb na zbiorniku Środa Pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego Środa Wielkopolska dokonał wizji w terenie. Ustalił, że na działce nr 241/6 obręb Środa Wlkp. zaobserwowano przy wyznaczonym kąpielisku ławicę śniętych ryb. Po bliższych oględzinach stwierdzono, że jest to młody narybek okonia. Z dalszych relacji przedstawicieli PZW wynika, że faktycznie jest to narybek okonia, ok. 1000 małych sztuk. Pojawiły się też nieliczne formy dorosłych osobników.

Na miejscu znajdują się także służby straży miejskiej ze Środy Wielkopolskiej, Sanepid, policja oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu pobraniu próbek wody do analizy.

Teren został zabezpieczony ryby zebrano w worki i przygotowano do utylizacji.

Ze wstępnych obserwacji wynika, że niestety ryby posnęły z powodu bardzo wysokich temperatur oraz braku wystarczającej ilości  tlenu w wodzie. Woda jest zdecydowanie bogata w związki biogenne, co wykazały  badania przeprowadzone przez WIOŚ po wystąpieniu zjawiska mlecznej wody w niecce wypadowej zbiornika. Tam woda wypływająca ze zbiornika dostaje się do płytkiej niecki, w której przy obecnych bardzo wysokich temperaturach i  dostępie światła, praktycznie na całej głębokości powoduje zakwit wzbogacony o intensywny zapach. Zjawisko to występuje poniżej zbiornika na wypływie.

Na zbiorniku na pierwszy ogląd nie widać żadnego wypływu ścieków lub innych substancji bezpośrednio do wody, które można by było powiązać z zaistniałym zjawiskiem. Wymaga to dalszego rozpoznania.

Od strony kąpieliska nie ma dodatkowych wylotów drenarskich z pól.

 

 

Sytuacja na rzece Wełnie, od ujścia Małej Wełny w Rogoźnie do Jaracza.

Wczoraj, tj. 15 sierpnia, przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego zgłosił do burmistrza Rogoźna informację o śniętych rybach (niewielka ilość) na ww. odcinku. Następnie poinformowane zostały służby m.in. WIOŚ, policja oraz dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Obecnie trwa posiedzenie w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie z udziałem przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Kierownika Nadzoru Wodnego w Obornikach. Po spotkaniu planowana jest wizytacja w terenie. Na miejscu pojawić się ma również lekarz weterynarii, który zabierze ryby do badań.