Zarybienia są elementem prowadzonej przez Wody Polskie racjonalnej gospodarki rybackiej. Na rzece Ner w województwie łódzkim wpuszczono 50 tysięcy narybku jazia. To kolejna taka akcja – w ostatnich tygodniach pół miliona sztuk narybku trafiło do obwodów rybackich Wód Polskich znajdujących się w programie „Nasze Łowiska”. Wszystko dla poprawy rybostanu oraz jakości wód polskich rzek i jezior. Gospodarstwo włącza się też w promocję wędkarstwa, jako aktywnej formy wypoczynku i sposobu obcowania ze środowiskiem wodnym. Przyswajanie przez dzieci i młodzież wiedzy i odpowiednich postaw wpisuje się w idee edukacji ekologicznej.

W obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Dyrektora Departamentu Rybactwa Dionizego Ziemieckiego oraz Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej Joanny Sasal zarybiono 50 tys. sztuk narybku jazia – rodzimej ryby karpiowatej - obwód rzeki Ner nr 1 administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zarybienie to ma nie tylko ogromne znaczenie dla ichtiofauny, ale znacznie wesprze populację gatunków poddanych silnej presji połowowej. Jaź jest również gatunkiem ryby chętnie łowionej przez wędkarzy. Akcja zwiększa też atrakcyjność wędkarską tych wód.

 

DSC07475

 

- Młode jazie wpuszczone do rzeki Ner jak widać mają się dobrze. Choć nie wszystkie dożyją wieku dorosłego, jak to w przyrodzie bywa, ważne że każda z ryb ma szansę wyrosnąć na duży okaz. Do tego rzeka daje tu dobre możliwości habitatowe. Na zarządzanych przez nas w ramach "Naszych Łowisk" obwodach prowadzimy racjonalną gospodarkę rybacką. Mamy blisko 70 obwodów i będziemy tę listę sukcesywnie powiększać – powiedział prezes Daca.

 

3

 

- Ner właściwie była rzeką martwą. Życie w niej prawie zamarło. Ilość ścieków i innych zanieczyszczeń była olbrzymia. Udało nam się zlikwidować tych trucicieli, dzięki czemu przynajmniej w dużej części rzeka zaczęła się odbudowywać. To nie tylko pomoc dla ekosystemu, ale też uzupełnienie populacji gatunku lubianego przez wędkarzy - tłumaczy Dionizy Ziemiecki, dyrektor Departamentu Rybactwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

To kolejna akcja Wód Polskich w ramach letniego zarybiania obwodów rybackich należących do programu „Nasze Łowiska”. Wcześniej zarybiliśmy 100 tys. sztuk narybku brzany, który został wpuszczony do rzeki Skawy i 50 tys. sztuk narybku bolenia wpuszczonego bezpośrednio do wód zbiornika nr 2 Świnna Poręba. Z kolei do Narwi w okolicach miejscowości Krzewo koło Łomży wpuściliśmy 100 tys. sztuk narybku suma europejskiego, zaś w czerwcu do zbiorników Tresna i Porąbka na rzece Sole trafiło 200 tys. sztuk narybku sandacza. Natomiast podczas wiosennego zarybiania obwodów rybackich administrowanych przez Wody Polskie w Białymstoku, do wód rzeki Pisy i Narwi oraz jezior Łaźno, Silec, Stoczek, Iławki, Wityny, Krzywe, Kiełki i Reszki trafiło 1 milion 240 tysięcy sztuk wylęgu szczupaka.

 

Gatunki ryb są dobierane indywidualnie do konkretnego akwenu, głównie w celu poprawy stanu jego ekosystemu, ichtiofauny oraz jakości wód. Dzięki wpuszczeniu sandacza do zbiorników Tresna i Porąbka możliwe będzie regulowanie populacji żyjących tam inwazyjnych gatunków ryb. Również sum europejski oraz szczupak to gatunki drapieżne, będące regulatorami ryb małocennych tzn. drobnych karpiowatych, które odpowiadają za eutrofizację zbiorników wodnych w regionie wodnym Narwi.

Oprócz wymienionych działań, wkładem Wód Polskich w rozwój krajowego rybactwa jest funkcjonowanie Ośrodka Zarybieniowego w Świnnej Porębie – jednego z najnowocześniejszych w Europie. Obiekt o powierzchni 5,7 ha posiada własną stację uzdatniania wody i wyspecjalizowaną kadrę, która zajmuje się chowem i hodowlą wielu cennych gatunków ryb, takich jak pstrąg tęczowy i potokowy, jesiotr ostronosy, brzana, świnka, lipień i szczupak. Do zadań ośrodka należą produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego, utrzymywanie stad tarłowych zagrożonych gatunków, produkcja i sprzedaż ryb, a także cykliczne zarybianie zbiorników i rzek w kraju.