Już drugi rok z rzędu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie objęło patronatem zawody wędkarskie Szczupak Cup Moran Powidz. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Polsce, rozgrywana na Jeziorze Powidzkim. Jej uczestnicy rywalizują indywidualnie o największego szczupaka. Zmaganiom sportowym towarzyszy konkurs kulinarny pod patronatem Wójta Gminy Powidz, przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Słupeckiego i Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

DSC06715    20220520 122756    DSC06719

 

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Jeziora – to one są naturą”. Ich wyjątkową rolę w naszym codziennym życiu podkreślał Bogumił Nowak, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w trakcie panelu dyskusyjnego poprzedzającego zawody. Jeziora odgrywają istotną rolę w życiu człowieka i w przyrodzie. Dla wielu miejscowości są źródłem zaopatrzenia w wodę. Często stanowią kluczowy element rozwoju wsi czy zwiększenia atrakcyjności danego regionu. Wpływają na klimat, okoliczną florę i faunę, a w końcu także na ludzi zamieszkałych w pobliżu. I generują dochód dla bardzo wielu przedsiębiorców.

Szczególnie zapamiętać trzeba, że jeziora są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi i stanowią ważny element ograniczenia zagrożenia powodziowego, przechwytując nadmiar wód w okresach roztopów i zwiększonych przepływów w rzekach (w przypadku jezior przepływowych).

DSC06681     DSC06677     DSC06686

Niemniej ważnym zagrożeniem dla Jeziora Powidzkiego jest szeroko rozumiana działalność człowieka. Jej przejawem jest wzrastający dopływ zanieczyszczeń do akwenu, niszczenie jego brzegów i dna oraz zmiany we florze i faunie jeziora. Wymienić tu należy przede wszystkim: dopływ zanieczyszczeń z terenów zamieszkałych, zabudowę terenów przyległych do jeziora, przekształcenia stref brzegowych i presję turystyczną. Każda z tych aktywności prowadzi do pogorszenia jakości wód jeziornych oraz przyspiesza degradację jeziora i jego eutrofizację.

W Murowanej Goślinie natomiast Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wzięli udział w Eko-Festynie Rodzinnym organizowanym w ramach projektu "Wspólna Przyszłość w Eko-Gminie". Program imprezy skierowany jest do osób w każdym wieku. Przygotowane konkursy, pokazy i gry mają na celu ochronę naturalnego środowiska oraz zachęcać do działań proekologicznych. Obejmowały zagadnienia bioróżnorodności, powierzchni biologicznie czynnych, gospodarowania odpadami komunalnymi czy gospodarki wodnej i leśnej.

 

 

Po dwóch latach przerwy powróciło wielkie powiatowe święto - „Wielkopolska Biesiada, czyli Majówka Powiatu Tureckiego”. Na stadionie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich pojawił się również namiot Wód Polskich. Chętni mogli podziwiać zmagania kulinarne Gmin Powiatu Tureckiego oraz uczestniczyć w prezentacjach innowacyjnych technologii. W trakcie festynu miały miejsce występy artystyczne, atrakcje dla dzieci i stoiska rolno – ogrodnicze, na których prezentowano piękne rośliny oraz nowoczesne maszyny rolnicze.

processed 0c6078f7 5cb9 44a6 aa00 8712d229bdbe OIaQJJPO     processed cd00e352 5c68 4e9d af0a 3ec890d2eeb8 tOea0kPc     processed ce73ae52 4e0a 49bd 8fa5 15d465d3d250 ATPTNKhT

Wydarzenie zostało objęte patronatem Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.