Problem zaśmiecania rzek i zbiorników wodnych jest tak masowy, że pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu regularnie angażują się w akcje sprzątania takich miejsc. Z okazji Światowego Dnia Ziemi wzięli udział w akcji „Wielkie Sprzątanie wzdłuż Zalewu Porajskiego”. 50 osób, w tym wielu gości z Ukrainy, wysprzątało linię brzegową zbiornika. Dzięki ich zaangażowaniu, nowy sezon turystyczny ma szansę wystartować bez śmieci.

 

Wydarzenie miało nawiązywać do tradycji społecznych działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego gminy Poraj organizowanych w ramach inicjatywy „Zalew w Poraju – czysto jak w raju”. Ma ona uwrażliwiać ludzi na problemy związane ze zmianami klimatu i piętnować niewłaściwe zachowania.

Śmieci zostały również wyzbierane wzdłuż zachodniej linii brzegowej Jeziora Wonieskiego. To efekt akcji przygotowanej przez członków koła PZW Kościan Miasto, okolicznych wędkarzy oraz Pracowników Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Kościanie, którzy transportowali również odpady samochodem służbowym do miejsca składowania. Efekt ich pracy to 150 worków śmieci, pozostawionych przez innych, często wrośniętych w trzcinę, krzaki czy grunt. Niektóre z nich zalegały tam od wielu lat.

 

Przedsięwzięcie miało też inne pozytywne strony. Nad brzegiem jeziora można było spotkać wędkarzy, którzy przed przystąpieniem do łowienia posprzątali swoje stanowiska i byli na to przygotowani posiadając przy sobie odpowiednią ilości worków na śmieci. To przykład godny naśladowania.