Kolejną edycję programu edukacyjnego Aktywni Błękitni zainaugurowaliśmy w Szkole Podstawowej w Jarosławcu koło Środy Wielkopolskiej. Chcemy, aby każde spotkanie z dziećmi było dla nich okazją do wspólnej zabawy, do której być może później przyłączą się nauczyciele i rodzice. Obieg wody w środowisku, zanieczyszczenie rzek, bezpieczeństwo nad morzem – wydawałoby się trudne tematy – przedstawione w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego człowieka sprawiają, że maluchy szybciej poznają świat. To co kusi czy pasjonuje na dłużej pozostaje w głowie. Dzięki temu mogą one zawstydzić swoją wiedzą starszych od siebie. Pamiątką po naszej wizycie będą „kropelki” - odblaski, które będą mogli przyczepić do swoich plecaków. A także wyjątkowe ołówki, które przydadzą się w codziennej nauce każdemu uczniowi. W utrwaleniu zdobytej wiedzy pomogą kolorowanki oraz książeczki edukacyjne, które pozostawiliśmy nauczycielom.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”. Program jest przeznaczony dla zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych. Podczas terenowych zajęć edukacyjnych możliwe będzie zwiedzanie infrastruktury hydrotechnicznej, takiej jak zbiorniki retencyjne, czy zabytkowe śluzy. 

Placówka, która zrealizuje założenia programu otrzyma certyfikat "Szkoły Przyjaznej Wodzie". Regulamin zakłada zaledwie cztery aktywności:

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - minimum 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych. W każdej szkole zostaną wyznaczeni nauczyciele koordynatorzy, którzy otrzymają od nas wszystkie niezbędne do przeprowadzenia lekcji materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, filmy edukacyjne, prezentacje itp.). Będziemy z nimi w stałym kontakcie. Planowane jest również spotkanie informacyjne. Wybrane szkoły odwiedzimy osobiście przeprowadzając takie zajęcia. 

- w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w zajęciach lub pokazach zorganizowanych przez naszych partnerów - Policję, WOPR lub Straż Pożarną;

- szkoła weźmie udział w konkursie tematycznym z zakresu wiedzy o wodzie;

- po przeprowadzeniu zajęć, szkoła deklaruje udział w akcji „Strażnik Czystych Wód”, polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych.

 

Nabór do II edycji Aktywnych Błękitnych potrwa do 31.10.2021 r. 

Początek II edycji: 03.11.2021r. Zakończenie: 10.06.2022r.

 

Obraz1