Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw użytkownikom dróg wodnych administrowanych przez PGW WP RZGW w Poznaniu, pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej stworzyli graficzną prezentację aktualnych warunków żeglugowych. Odtąd obok tabel, codziennie będzie publikowana również mapa, przedstawiająca rozkład przestrzenny głębokości tranzytowych. Zapraszamy do korzystania z materiałów w zakładce „Komunikaty nawigacyjne/Aktualne warunki żeglugowe” bądź bezpośrednio na stronie internetowej.

 

tranzytowe 18.09.2019 2