„Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. w latach 2021 – 2023 z podziałem na części:

część 1: Gorzów Wlkp, ul. Przędzalnicza 16; ul. Wągrowiecka (stacja pomp Siedlice)

część 2: Świerkocin 45; Kostrzyn nad Odrą ul. Nadbrzeżna 8.”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz segregowanych do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla obiektów Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa: 24.02.2021 r godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4673,Wywoz-odpadow-komunalnych-z-nieruchomosci-Zarzadu-Zlewni-w-Gorzowie-Wlkp-w-latac.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.