Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balustrad tarasu i konserwacja balustrad budynku, konstrukcji wiaty na łodzie oraz wymiana obróbek blacharskich komina w siedzibie Nadzoru Wodnego w Międzychodzie ul Wały Jana Kazimierza 4

Termin składania ofert upływa: 25.09.2020 r. godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1847,Remont-balustrad-tarasu-i-konserwacja-balustrad-budynku-konstrukcji-wiaty-na-lod.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.