Przedmiotem zamówienia jest Szkolenie specjalistyczne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami lądowymi – kurs prawo jazdy kat.B+E

 

Termin składania ofert upływa: 23.10.2020 godz.15.00

 

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2663,Szkolenie-specjalistyczne-dotyczace-uprawnien-do-kierowania-pojazdami-ladowymi-k.html

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.