ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

w obwodach rybackich: rzeki Ner – Nr 1, jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo - Grzybno – Nr 1 i jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1

 

 1. Zezwolenie na amatorski połów ryb:
 • w obwodzie rybackim rzeki Ner – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach rzeki Ner na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu w miejscowości Lutomiersk na drodze wojewódzkiej Szadek - Łódź wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiących własność publiczną wodach starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jej dopływów;
 • w obwodzie rybackim jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo - Grzybno – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach jeziora Szymanowskiego wraz z wodami kanału Szymanowo - Grzybno na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału w odległości 100 m powyżej miejsca wpływu kanału do tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gaj - Szymanowo;
 • w obwodzie rybackim jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach jezior Bielskie, Białcz, Koleńskie, Sołeckie I i Kludno wraz z wodami cieku Struga Kamionka od jego źródeł do ujścia do rzeki Warta oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku.
 1. Zezwolenia roczne.
 • Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu) oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 • Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: nazwa obwodu rybackiego, imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz numer karty wędkarskiej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
 • Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 • Dyrektor RZGW w Poznaniu zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od dnia w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku PGW WP RZGW w Poznaniu.
 1. Zezwolenia okresowe.
 • Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony www.poznan.wody.gov.pl oraz potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 • Opłatę za zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony www.poznan.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 1. Koszt zezwoleń brutto na amatorski połów ryb w poszczególnych obwodach rybackich wynosi:

Obwód rybacki

Rodzaj zezwolenia

  Zezwolenie roczne

Zezwolenia okresowe

30-dniowe

7-dniowe

3-dniowe

  1-dniowe

rzeki Ner - Nr 1

z brzegu

160 zł

120 zł

60 zł

40 zł

20 zł

z brzegu + łódź

210 zł

150 zł

90 zł

60 zł

30 zł

Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo - Grzybno - Nr 1

z brzegu

160 zł

120 zł

60 zł

40 zł

20 zł

z brzegu + łódź

210 zł

150 zł

90 zł

60 zł

30 zł

Jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka - Nr 1

z brzegu

190 zł

130 zł

70 zł

50 zł

30 zł

z brzegu + łódź

240 zł

160 zł

100 zł

70 zł

40 zł

 

 1. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167

 

W tytule przelewu należy podać:

 • nazwę obwodu rybackiego (w skrócie – Ner, Szymanowskie lub Bielskie);
 • okres zezwolenia – zezwolenie roczne lub zezwolenie okresowe w dniu/dniach;
 • imię, nazwisko i adres korespondencyjny wędkarza.
 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia lub druku przelewu: brak nazwy obwodu, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz okresu zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.
 4. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 

Wzory wypełniania druków opłaty rocznej i okresowej:

 

ROCZNA:

roczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESOWE:

okresowe

 

Zezwolenie okresowe - Ner

 

Zezwolenie okresowe - Szymanowskie

 

Zezwolenie okresowe - Bielskie

 

Rejestr amatorskiego połowu ryb