ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

w obwodach rybackich Jeziora Lusowskie na rzece Sama – Nr 1 i Jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – Nr 3

 

 1. Zezwolenie na amatorski połów ryb:
 1. w obwodzie rybackim Jeziora Lusowskie na rzece Sama – Nr 1 uprawnia do wędkowania w wodach Jeziora Lusowskie wraz z wodami rzeki Sama od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Więckowice –Tarnowo Podgórne oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki;
 2. w obwodzie rybackim Jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – Nr 3 uprawnia do wędkowania w wodach Jeziora Radziszewskie wraz z wodami rzeki Szczanica (Struga Binińska) na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Mylin do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 600m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz wodach dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.
 1. Zezwolenia roczne.
 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu) oraz kartę wędkarską*.
 2. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: nazwa obwodu rybackiego, imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz numer karty wędkarskiej*, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
 3. Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 4. Dyrektor RZGW w Poznaniu zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z zdanymi o których mowa w punkcie b. oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Poznaniu.
 1. Zezwolenia okresowe.
 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony www.poznan.wody.gov.pl oraz potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską*.
 2. Opłatę za zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony www.poznan.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską* oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 1. Koszt zezwoleń brutto na amatorski połów ryb w poszczególnych obwodach rybackich wynosi:

Obwód rybacki

Rodzaj zezwolenia

Zezwolenie roczne

(sezon 2021)

Zezwolenia okresowe

30-dniowe

7-dniowe

3-dniowe

1-dniowe

Jeziora Lusowskie na rzece Sama – Nr 1

z brzegu

150 zł

130 zł

70 zł

50 zł

30 zł

z brzegu + łódź

200 zł

160 zł

100 zł

70 zł

40 zł

Jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – Nr 3

z brzegu

100 zł

110 zł

60 zł

40 zł

20 zł

z brzegu + łódź

140 zł

140 zł

90 zł

60 zł

30 zł

 • Opłata za udział w zawodach wędkarskich – 50% ceny zezwolenia 1-dniowego (w przypadku braku innego zezwolenia). Zezwolenia wydawane wyłącznie na pisemny wniosek organizatora zawodów.
 1. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167

 

W tytule przelewu należy podać:

 1. nazwę obwodu rybackiego (w skrócie – Lusowskie lub Radziszewskie);
 2. okres zezwolenia – zezwolenie roczne lub zezwolenie okresowe w dniu/dniach;
 3. imię, nazwisko i adres korespondencyjny wędkarza.
 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia lub druku przelewu: brak nazwy obwodu, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz okresu zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.
 4. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 

*nie dotyczy osób wyłączonych z obowiązku posiadania karty wędkarskiej w ramach ustawy o rybactwie śródlądowym

 

Wzory wypełniania druków opłaty rocznej i okresowej:

 

ROCZNA:

roczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESOWE:

okresowe

 

Zezwolenie okresowe - Lusowskie

 

Zezwolenie okresowe - Radziszewskie

 

Rejestr amatorskiego połowu ryb