Rzeka Warta

 

 1. Droga wodna:
  Warta jest najdłuższą rzeką żeglowną w naszym RZGW:
 • Od Konina do Lubonia pod Poznaniem tj. od km 406,6 do 252,0 o długości 154,6 km (klasa Ia)
 • Od Lubonia do Santoku tj. od km 252,0 do 68,2 o długości 183,8 km (klasa Ib)
 • Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą tj. od km 68,2 do 0,00 o długości 68,2 km (klasa II)
 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szlak żeglowny oznakowany jest znakami żeglugowymi głównie brzegowymi. Zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych jest drogą wodną o znaczeniu regionalnym i dzieli się na trzy odcinki:

Od Konina do Lubonia pod Poznaniem :

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi ok. 30 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 60 cm przy SNW i 130 cm przy SW;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 50 cm do 300 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Solcu (km 318,0) i wynosi 2,70 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Lubonia do Santoku:

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 36 do 40 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 90 cm przy SNW i 160 cm przy SW;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 80 cm do 350 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Sierakowie (km 145,0) i wynosi 4,0 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi 65,0 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 100 cm przy SNW i 180 cm przy SW;
 • W latach 2010 -2014 głębokości wahały się na poziomie od 100 cm do 365 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Kostrzynie n. Odrą (km 2,45) i wynosi 3,90 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;
 1. Charakterystyka:
  Jest rzeką nizinną, swobodnie płynącą, uregulowaną ostrogami i tamami równoległymi.
  Od Konina do Santoku:
 • Warta płynie szeroką pradoliną warszawsko – berlińską w przeważającym krajobrazie nizinnym wśród lasów, pól uprawnych i wzgórz morenowych. Morenowe obramowania doliny występują szczególnie pod Koninem, Śremem i Międzychodem a swoim „górzystym" krajobrazem zaskakują i zachwycają jednocześnie zdumionych wodniaków.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Rzeka płynie tu w kierunku zachodnim w pradolinie toruńsko – kostrzyńskiej. Od Santoku do km 52,0 rzeka Warta płynie wzdłuż wysokich 30 -70 m skarp moreny czołowej.
 1. Atrakcje:
  Od Konina do Santoku:
 • Wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w dolinie rzeki Warty odzwierciedla Wielkopolski Park Narodowy oraz szereg Parków Krajobrazowych: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Sierakowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Do atrakcji turystycznych szlaku dolnej Warty można zaliczyć ujściowy odcinek rzeki Dolina Słońska z rezerwatem ptactwa wodnego „Słońsk" i Parkiem Narodowym „Ujście Warty" od km 7,6 do 22,3.
 • Miasto Kostrzyn n. Odrą z ładną przystanią turystyczną w km 2,3.
 • ZOO Safari w Świerkocinie w km 28,5.
 • Miasto Gorzów Wlkp. z nadbrzeżem w km 56,5.
 1. Okres nawigacji:
 • w zasadzie od kwietnia do listopada, ale w ostatnich latach warunki do pływania występują nawet w styczniu, lutym i grudniu.

 

 

Kanał Ślesiński

 

 1. Droga wodna:

           Kanał Ślesiński łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło, ma długość: 32 km (od km 0,00 do 32,00) i jest zaliczona do klasy II drogi wodnej.

 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi do 30 m i jest oznakowany znakami żeglugowymi pływającymi i brzegowymi;
 • Głębokość tranzytowa waha się od 130 do 220 cm;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 60 do 190 cm.
 • Przy WWŻ prześwity wszystkich mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

czytaj więcej...

 

 

Kanał Bydgoski 

 

 1. Droga wodna:
  Jest śródlądowym szlakiem wodnym, stanowiącym część połączenia wodnego Wisła – Odra o długości 24,1 km (od km 14,8 do 38,9) i jest zaliczony do II klasy drogi wodnej.
 1. Śluzy:
 • Posiada 6 śluz żeglugowych jednokomorowych betonowych o wymiarach komór 57,4 x 9,60 m;
 • Wysokości spadów na śluzach wahają się od 1,83 (Józefinki) do 7,58 m (Okole) i 7,52 m (Czyżkówko) - w związku z czym obiekty wyposażono w zbiorniki oszczędnościowe.

 

czytaj więcej...

 

 

Kanał Górnonotecki

 

 1. Droga wodna:
  Jest ostatnim odcinkiem połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski i stanowi klasa drogi wodnej Ia.
  Długość: 25 km (od km 121,6 do 146,6).
 2. Śluzy:
 • Posiada 6 śluz żeglugowych jednokomorowych o wymiarach komór 42,0 x 5,0 m wykonanych z betonu, cegły klinkierowej i ciosów kamiennych;
 • Za ich pomocą statki pokonują spad wynoszący 13,68 m w kierunku K. Bydgoskiego.

 

czytaj więcej... 

 

 

Noteć Górna

 

 1. Droga wodna:
  Noteć górna wchodzi w skład połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski, ma długość 62,1 km (od km 59,5 do 121,6). Jest rzeką skanalizowaną, przepływającą przez pięć jezior w kolejności od J. Gopło: Szarlej, Mielno, Wojdal, Sadłogoszcz, Pturek (druga nazwa Wolickie), zaliczona do klasy Ia drogi wodnej.
 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 15 do 20 m;
 • Głębokość tranzytowa waha się od 80 do 120 cm w zależności od poziomu piętrzenia;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się od 75 cm do 133 cm;
 • Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami:

- kolejowym w km 64,6 – 3,5 m
- kolejowym w Mątwach w km 67,38 – 2,8 m
- kolejowym w Kościelcu w km 74,76 – 3,2 m
- drogowym w Pakości w km 80,94 – 2,9 m
- drogowym w Barcinie w km 99,14 – 3,8 m
- drogowym w Łabiszynie w km 116,08 – 3,3 m
- drogowym w Łabiszynie w km 116,72 – 3,505 m
Pozostałe mosty przekraczają 4,0 m.

 

czytaj więcej...

 

 

Noteć Dolna

 

 1. Droga wodna:
  Noteć dolna, jest najdłuższym fragmentem połączenia wodnego Wisła – Odra zaliczonej do sieci europejskich śródlądowych dróg wodnych i oznaczonej numerem E 70. Dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą:
 • odcinek skanalizowany od Kanału Bydgoskiego do Krzyża tj. od km 38,9 do 177,2 o długości 138,3 km (klasa Ib)
 • odcinek swobodnie płynący nieskanalizowany od Krzyża do Santoku tj. od km 177,2 do 226,1 o długości 48,9 km (klasa II)
 1. Parametry szlaku żeglownego:
  Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 25 do 30 m;
 • Głębokość tranzytowa waha się od 120 do 160 cm w zależności od poziomu piętrzenia;
 • W latach 2010 - 2014 głębokości wahały się na poziomie od 46 cm do 156 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Drawskim Młynie (km 170,38) i wynosi 3,40 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m.

Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 30 do 35 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 120 cm przy SNW i 200 cm przy SW;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 90 cm do 320 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Trzebiczu (km 197,6) i Gościmcu (km 207,23). Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m.

 

czytaj więcej...